Featured post

ÕPPEKAVA MOODUL 1 - SEELIKU KONSTRUEERIMINE-MODELLEERIMINE JA TEHNOLOOGIA

Seeliku põhilõike konstrueerimine, disainikohane modelleerimine, valmistamise tehnoloogia, juurdelõikuse ja õmblemise töövõtete algõpe / 32 akadeemilist tundi, millest 22 akadeemilist tundi on auditoorset ja praktilist tööd, 10 akadeemilist tundi iseseivat tööd Sihtrühm: kursus...